spaservice.bg
гр. София, бул. Витоша 72 |  
  +359 898535501 | +359 887567770  
   

Резервни части

Аксесоари за нашите парогенератори


Преглед монтажни материали

Панели за пуш-бутони с корпус за вграден монтаж

Панели за пуш-бутони с корпус за вграден монтаж

LED контролер за спотове RGB и топло бяло

LED контролер за спотове RGB и топло бяло

LED - спотове и пиезо пуш-бутони

LED - спотове и пиезо пуш-бутони

Монтажни втулки за спотове и пуш бутони

Дисплей

Дисплей

Температурни сензори

Температурни сензори

Вентилатори и контролери

Вентилатори и контролери

Вход пара

Вход пара

Аксесоари за впръскване на аромати

Аксесоари за впръскване на аромати

Изолация за тръби ECOTHERM

Скоби за тръби за пара

Скоби за тръби за пара

Тръби за пара